Laman Web Sekolah

Malaysia » Sabah » Beaufort

Sekolah URL  Web Guru   Web Pelajar 
SJK (C) Che Hwa  sjkchehwabft.zoom-a.com Guru Pelajar
SJK (C) Kung Ming (1)  sjkkm1.zoom-a.com Guru Pelajar
SJK (C) Lian Hwa  sjkclhb.zoom-a.com Guru Pelajar
SK Bangkalalak  skb6002.zoom-a.com/ Guru Pelajar
SK Batandok  skbatandok.zoom-a.com Guru Pelajar
SK Batu 60  skb6.zoom-a.com Guru Pelajar
SK Bentuka  skbbsbh.zoom-a.com/ Guru Pelajar
SK Bukau  skbukau.zoom-a.com/ Guru Pelajar
SK Gadong  skgadong.zoom-a.com/ Guru Pelajar
SK Garama  skgbs.zoom-a.com Guru Pelajar
SK Jabang (URL pending)
SK Kabajang  skkbbsm.zoom-a.com Guru Pelajar
SK Kabatu  kebatu.zoom-a.com Guru Pelajar
SK Kampung Biah, Batu 65  skkbb65.zoom-a.com/ Guru Pelajar
SK Kampung Lago  sklago.zoom-a.com Guru Pelajar
SK Karangan (URL pending)
SK Karangan Bukau  skkbb.zoom-a.com Guru Pelajar
SK Kebulu Beauforrt  skkbsb.zoom-a.com Guru Pelajar
SK Kepawa  skk101.zoom-a.com/ Guru Pelajar
SK Klias Baru  skkbaru.zoom-a.com/ Guru Pelajar
SK Klias Kecil  skkbsm.zoom-a.com Guru Pelajar
SK Kota Klias  skkkbb.zoom-a.com Guru Pelajar
SK Kukuro  skkbsbh.zoom-a.com Guru Pelajar
SK Ladang Lumadan  skldan.zoom-a.com Guru Pelajar
SK Lajau  www.sabah.edu.my/sklajaubft Guru Pelajar
SK Lingkungan  sklbsb.zoom-a.com Guru Pelajar
SK Luagan Beaufort  sklgn.zoom-a.com Guru Pelajar
SK Lubok  sklbsm.zoom-a.com Guru Pelajar
SK Lumat  sklumat.zoom-a.com Guru Pelajar
SK Lupak  sklupak.zoom-a.com Guru Pelajar
SK Maraba  www.skmaraba.webs.com/ Guru Pelajar
SK Mempagar  skmempagar.zoom-a.com Guru Pelajar
SK Nukahan  sknukahan.zoom-a.com Guru Pelajar
SK Padas Damit  skbpd.zoom-a.com/ Guru Pelajar
SK Pekan Beaufort  www.sabah.edu.my/skpekanbft Guru Pelajar
SK Pintas  skpbsm.zoom-a.com Guru Pelajar
SK Rancangan Klias  skrancklias.zoom-a.com Guru Pelajar
SK St. John  www.sabah.net.my/ox7gen/stjohn/ Guru Pelajar
SK Suasa  sks6057.zoom-a.com Guru Pelajar
SK Takuli  sktakuli.zoom-a.com Guru Pelajar
SK Temalang (URL pending)
SK Weston  skw3.zoom-a.com Guru Pelajar
SRK St. Paul  srkstp.zoom-a.com Guru Pelajar